20. jun, 2017

Revy, är det kultur?

Björborevyn fick Gagnef kommuns kulturpris 2002. Då hade revyn spelats i nästan 50 år.

Motiveringen löd bl a att vi roat många tusen besökare samt starkt bidragit till att göra orten känd långt utanför länsgränsen.

Kanske skulle vi ta och bjuda in de kulturansvariga på landstinget Dalarna så att de får se vad vi gör!

En av revyns aktörer var nämligen på ett möte för kulturfolk i Dalarna och fick frågan vilken erfarenhet personen ifråga hade av kultur. När personen svarade "Jag spelar revy" så svarade en av de ansvariga "Det är INTE kultur!?".

Ska man skratta eller gråta åt en sådan kommentar?