3. aug, 2017

F d kollegor

Alf & Anita Granberg

Här får Alf's fiskargubbe bli bilden då Anita oftast höll sig i bakgrunden.

Med en härlig stämma förde du in en annan musikalisk dimension i revyn. Du hade djupa, genomtänkta texter som du filade på in i det sista! Faktiskt så sent så att under en revy sjöng du framför en fördragen ridå medan du gick fram och tillbaka och jag sprang bakom ridån och sjöng lite i förväg din helt nyskrivna text. När du gjorde ett andningsuppehåll, väste jag genom ridån det du skulle sjunga senare! Ja, jädrar vilken spänning! Men det funkade!

Efter några år kommer jag ihåg att Anita, skrev ”riktiga” sångarrangemang i stämmor. Det var nog första gången i revyns historia som det skedde.

Numera är sitter ni ofta i publiken och ni är så klart varmt välkomna som åskådare/kritiker! :)