7. aug, 2017

Operettkonsert

Jag hoppade av Dala-Flodas version av Carmen, Uggle-Carin, pga att allt korkade ihop sig just de här veckorna.

Däremot är jag kvar i kören som ska sjunga i Dala-Floda kyrka på torsdag kl 15.00.

Välkomna dit när vi i den lokala kören gör två operettpärlor och så blir det proffs från uppsättningen som också framträder.