30. okt, 2017

Oändligt

Oändligt! Ingen ände?

O-troligt

Ä-ventyrligt

N-yskapande

D-rivande

L-ättsamt

I-ntressant

G-lädjefullt

T-ufft

Det är så oändligt mycket som ska fixas......... så oändligt många trådar som ska knytas samman!

Det ska nog gå bra den här gången också!