12. dec, 2017

Räta ut frågetecken

Rad 1: Jan Svedberg, Kerstin Bergqvist, Per-Olof Hindén, Olle Hindén, Axel Hellgren
Rad 2: Kjell Andersson, Bengt Wickholm, Åsa Eriksson, Kickan Erkers, Alf Granberg, Karin Bergsten (Björling), Doris Olsson, Marie Hindrikes
Rad 3: Kathy Johansson, Göran Johansson, Christer Gruhs, Göran Larsson, Yngve Segerberg, Monika Hultgren (Östergren), Eva Erkers, Irene Gruhs
Rad 4: Stentäpp Anna, Hanses Erik, Lennart Hallbeck, Benny Sundkvist, Christina Warg, Lasse Warg, Holger Johansson, Inger Lekare
Rad 5: Kerstin Segerberg, Gunnar Malmberg, Astrid Malmberg, Gunnel Malmberg, Karin Hindén, Gunvor Berglund, Melvin Berglund, Erika Hellgren
Rad 6: Stefan Sjöholm, Leif Nygren