20. jan, 2018

Dubbelt

Många undrar om det inte är jobbigt att köra två föreställningar på samma dag.

Inte ett dugg!

Det är dubbel så roligt! 

Vi har världens bästa uppbackning från köket med mat och annat både under föreställningar och mellan. 

Idag gästas vi av BIrgitta Floresjö och Sofia Jarl. Härliga kvinnor som det ska bli spännande att höra!

Idag har vi dessutom de bäst bokade föreställningarna! Det finns ströplatser, men de kanske fylls de också! 

Nu kör vi!!!!!!!!