10. mar, 2018

Att stimma

Ordet STIM kan ha flera betydelser.

Att stimma är ett ganska negativt ord när det gäller att göra sig hörd.

En fittstim är ett annat ord, som Stig Malm myntade, som väl inte heller har så positiv klang.

Vi har också ordet fiskstim. Det kan väl vara ett positiv ord t ex om man är ute och metar.

Att vara inne i ett stim är ett positivt uttryck för att det flyter på bra.

Den är logotypen (bilden) står för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå.

Efter varje revy är vi ålagda att räkna upp all musik vi använt, vilka som är upphovsmän och hur lång tid vi använt musiken. Sedan ska vi betala ett belopp för det vi använt. I slutändan får upphovsmännen betalt för detta.

Idag sitter Eva och Peter Östling och skickar in bidrag till Revy-SM. Där är också en hel del administrativt arbete. Allt måste gå rätt till annars stryks bidraget och vi får inte vara med och tävla.

Ja det var en liten betraktelse av ett litet ord som kan stå för så mycket!