27. apr, 2018

Börjar glittra

Nu är det snart öppet vatten!
Det finns hopp om en båttur inom kort.
Till dess så eldar vi ris, eldar ris och ännu mera ris!