24. sep, 2018

CENSUR

För första gången i revyns historia så har censuren (troligen) slagit till!

I vår hemliga mapp i Dropbox, där vi lägger in alla textförslag, hade en av deltagarna i revyensemblen lagt in en sångtext, så fräck så att en av verserna hade fastnat i censuren!

Textförfattaren gav dock inte upp så lätt så när undertecknad nyss gick igenom de inlämnade förslagen så fanns där en uppdaterad variant av texten, där den tidigare censurerade versen återigen fanns med .......

Följ den spännande fortsättningen!