28. okt, 2018

Kreativitet

Många idéer, mycket bollande, prova olika saker, ändra, lägga till, dra ifrån!

Det är en process! Många viljor ska ihop till en helhet. Ge och ta!

Mycket skratt borgar för att det kan bli bra det här!