7. nov, 2018

Reportageteam

Jag har nyss blivit intervjuad för tidningen Dalabygden. PeO Karlström ville veta hur det ser ut i en revytextskrivares hjärna..... Undrar om han fick nån klarhet!

Innan mig intervjuades långloppsåkaren Jens Eriksson som snart ska ha en Sponsorföreläsning.

Efter mig intervjuades P-O Bergman, som är ordf i IOGT som är huvudman för revyn.

Björbo levererar! Ett besök - flera artiklar!

Jag fotar fotografen/reportern