23. feb, 2019

Lokalt - nationellt - internationellt

När jag skriver texter till revyn försöker jag skriva väldigt olika typer av texter. I år spände några av mina texter t ex mellan:

 

  • Superlokalt: Hett på Urmakargårn. Vad händer på en gård (Urmakargårn) i Björbo när det blir missförstånd om de nyinflyttade?

 

  • Lokalt: Sannolikt. Striderna om lokaliseringen av ett nytt demensboende i kommunen.

 

  • Nationellt: Snövit och de sju. Partiledarna i sagoskrud och deras käbbel om hur det kan gå när alla bråkar med varandra.

 

  • Internationellt: Jättedumt. En text som bl a handlar om det absurda i att en bro (mellan Ryssland och annekterade Krimhalvön), borde förena men istället förstärker spänningen gentemot Ukraina.

Jag försöker också utmana mig själv med att slänga mig ut på obanad mark. I år pratade jag t ex finska!