23. maj, 2019

Hurra!

Anders ”Fräcke Rune”, Slabben Sandström har fått Vansbro kommuns Kulturpris!

Roligt och välförtjänt!

Musikalisk och en naturbegåvning i sketcher!

Bugar (niger) och gratulerar!