24. jun, 2019

Att göra

Som fritidsboende i Nås tycker vi att det är kul att engagera oss i Ingmarsspelet!

Vi var båda med som statister under flera år och var faktiskt de första som införde pigor och drängar i spelet, något som finns kvar än idag.

Idag deltog vi i ett planeringsmöte inför årets spel.

Man känner igen sig från revyplaneringen! Så många lösa trådar som ska knytas ihop på slutet!

På spelplatsen repeterades för fullt när vi passerade!