18. jul, 2019

Arbetsfördelning

Om alla gör det de är bäst på så flyter arbetet på som det ska!

Hans-Erik, som alltid har varit den höjdrädde, har övervunnit sin höjdrädsla (nästan) och jag har övertagit den.

Dela varandras bördor heter det väl? Jag gör så gott jag kan!

Fotograf: Mats Lissjanis