28. okt, 2019

Vi fick (fri)spel på mässan

Vi gör upp med gamla myter om "gamlingar"
När inte bildspelet fungerade så fick vi frispela.
Filmare: Rikard Land