15. feb, 2020

Ledig lördag?

Första lediga lördagen sedan.... oktober....

Då har kören som jag var med och startade 35-årsjubileum.

Gamlingarna är inbjudna och jag ska även göra en grej. Så var det med den ledigheten.

Jag har kören att tacka för mycket! T ex att sjunga stämsång. Med träning så har jag t ex lärt mig att ta "spontanstämmor". Med det menar jag att kunna lägga stämmor till en solist utan att ha ett skrivet arrangemang. Mycket användbart i revysammanhang! Visst blir det bättre med skrivna arr men det funkar helt OK!

Har idag fått ytterligare ett positivt besked om deltagande i revy 2021! Det finns hopp!