6. mar, 2020

Så klart vi samarbetar!

Det kom ett mail:

"Hej Björborevyn

Vill sända ett varmt tack till Björborevyn för sponsring med biljetter vid Ingmarsspelens Musikcafe. Vi har haft en tackannons i Vansbrobladet men då jag inte är säker på att ni nås av Vansbrobladet sänder jag ett separat tack till er via mail. Tackannonsen bifogas som PDF fil

Många hälsningar

För Ingmarsspelen / Curt Tysk"