24. apr, 2020

Välja rätt

Man kan välja rätt ord och man kan välja inställning!

Vi träffar på bekanta när vi är ute på våra dagliga promenader. Vi stannar till med behörigt mellanrum och pratar lite. Alla är överens om att livet troligen kommer att förändras i grunden när allt detta är över. Ja, det får vi hoppas!

Trumpen har ju i alla fall ett nytt förslag till botemedel. Injektioner av desinfektionsmedel!!!! Hur länge ska han få fortsätta?

Ordet galning har personifierats!