29. apr, 2020

Gissa temat

Trots allt som händer i världen, eller kanske just därför, så jobbar vi för att kunna köra revy i vinter!

Gudarna ska veta att det behövs!

Allt positivt som överhuvudtaget kan göras ska vi göra! Världen behöver revy! Nu mer än någonsin!

Vi jobbar på ett tema. Kan du, med bildens hjälp, gissa vilket?