28. aug, 2020

Harmoni

Funderar på betydelsen av ett ord igen.

Harmoni

Enligt tyda.se:
En 
harmoni är i musikteori ett antal toner som klingar samtidigt, enligt ett regelbundet rytmiskt mönster, eller som av något annat skäl uppfattas som enhetliga. Det kan också syfta på hur sådana klanger påverkar musiken och varandra, i den betydelsen används ofta benämningarna harmonik eller harmoniskgestaltning.

Men jag tänkte mer ett sinnestillstånd 

sökte vidare och hittade på ordlista.se:

Tillstånd som ger välmående genom att vara lugn, vacker och kanske nedtonad

OK! Jag säger det med denna bild från dagen promenad i närheten av vår stuga!

Trevlig helg på er!