24. okt, 2020

Miniboule

För ett år sedan gjorde vi succé på +60 Mässan i Falun!

Utdrag ur Dala Demokraten. Bild Eric Salomonsson

- - - - - - - - - - -
Bland alla utställarna fanns olika sätt att sticka ut, exempelvis Björborevyn, som erbjöd besökarna att spela boule. Men några 4 x 15 meter, som en reglementsenlig bana ska mäta i storlek, blev det inte i montern. Istället hade grus lagts i en vanlig panna för ugnspannkaka. Boulekloten var i sin tur ersatta av röda respektive blå stenkulor. Sedan gällde det bara att träffa rätt, komma så nära "lillen" som möjligt. (Något som för tidningens reporter gick så där när en kollega gick segrande ur striden. Grattis!)
– Det här är den enda banan i sitt slag i vägen och det är jag som har kommit på den... sa Hans-Erik Bergman, en av revyrävarna som brukar underhålla i Björbo.
Han hade hade för övrigt just bevittnat en premiär:
– Jag har aldrig spelat boule överhuvudtaget tidigare Eva Westberg, Herrhagen, Falun.