8. jan, 2021

Den röda tråden

Vi skulle vara mitt i premiärtider nu. Kanske genrep ikväll och premiär imorgon.

Istället har vi möten via Teams bara för att hålla kontakten.

Kan konstatera att vi tog rätt beslut då i september när vi beslutade inte spela revy 2021.

På vårt möte i söndags gavs alla i revygänget i uppgift att föreslå namn/tema på 2022 års revy.

Å ena sidan så tror jag inte publiken bryr sig speciellt mycket om vilket namn vi väljer. Jag tror att de flesta säger att de ska gå på Björborevyn, inte det namn vi för året gett vår revy.

Å andra sidan så lägger vi ofta upp marknadsföringen utifrån namnet. Vi har t ex haft flygtema i "Nu lyfter vi" då vi tog PR-bildet på Himmelslätta, Gagnefs flygplats. Vi hette "Kullagret" senast, då vi bl a tog fram vår Kullagermacka - en rund skapelse med rödbetssallad i mitten och köttbullar som en yttre ring. Vi har haft Gagnstertema i "Camp Gagnsing" (ja vi stavar det så i Gagnefs kommun) och vi har haft dialektala namn som ingen utomstående förstod. "Nô varjan", t ex. Vem vet vad det betyder? Inte ens de yngre i Björbo/Floda har en aning.

Nu är vi alltså i skedet att välja namn/tema inför 2022!

Vad blir den röda tråden då?