11. aug, 2021

Sångglädje

Vi pratade så mycket att jag glömde ta kort!

Idag har vi haft besök av Birgitta Bengtson.

Vi träffades senast för ca ett och ett halvt år sedan. Då var det fest med Trafikverket's kör och jag och Hans-Erik var inbjudna som f d körsångare.

Jag var med och startade kören nån gång i början på 80-talet. Förutom att sjunga altstämman så var jag med och jobbade med administration. Var ska sleven vara.....?

Birgitta är den jag har att tacka för att jag kan sjunga stämsång! Flera år av träning har gett mig en säkerhet att ta ut en egen stämma och att hålla den, kort sagt att höra hur det ska låta!

Tack för det!