19. aug, 2021

Sammelsurium

  • Blandning av olikartade beståndsdelar (vanl. med tanke på att dessa icke passa ihop med varandra o. icke bilda ett harmoniskt helt)
  • förvirrad blandning av företeelser
  • förr äv. om handlingen att blanda samman olikartade företeelser

Så förklarar SAOL ordet "sammelsurium".

Jag skulle också kunna uttrycka det RÖRA!

Jag älskar vissa röror, t ex tapenade, hummus och pesto.

Vad jag INTE gillar är röra när det gäller t ex administration. Därför har jag idag lagt ner ganska mycket tid på att förbereda ett möte samt lägga upp rutiner för höstens jobb.

Vid sidan av detta har jag skissat på en ritning av en utbyggnad, beställt handlingar från riksarkivet samt kollat upp detaljer angående en mässa som vi ska vara med på som utställare.

Ibland känner jag mig ganska strukturerad.