30. jan, 2022

Sondering

Nää, vi ger inte upp!

Visst ställde vi in när restriktionerna inte gav oss möjlighet, men nu är vi i planeringstagen igen!

Arbete pågår för att ta fram ett nytt premiärdatum med efterföljande spelperiod! Det är många inblandade som behöver kolla kalendrar. Törs inte jinxa något, men det börjar utkristalliseras en plan!