2. feb, 2022

Planen är lagd

Lokalen är tömd, kläder är tvättade och tillbakalagda i klädförrådet, bokföringen är (så gott som) klar.

Dessutom har revygänget granskat sina kalendrar och kommit fram till att första möjliga tid att äntligen få spela Cirkus Blingbling är januari/februari 2023.

Så nu jobbar vi för det!

Filminspelningen från sista repet kommer att läggas ut i en (hemlig) kanal så att alla medverkande kan hålla liv i texter, stämmor, repliker och koreografi. Vilka kläder hade vi? Vilken rekvisita? Hur kom vi in och ut från scenen? Vem hjälpte till att bära in och ut rekvisita?

En del smärre justeringar kommer vi säkert att göra! Det går att fila på detaljer hur mycket som helst!

Om tio månader är vi i full gång igen!