21. mar, 2022

Master Bedroom

Ser ni det? Vårt Master Bedroom! Till höger om förstukvisten.

Det gäller att ha en målbild när det känns som mycket jobb och långt kvar! Nu känns det avlägset att tänka på november när det grävdes för plintar till grunden! Lera, grus och stora stenar - på fel ställen!

Har sett på Husdrömmar idag och där pratades om ett Master Bedroom!

Tänk att vi ska ha ett sånt! I Nåsen!