Tio små pojkar lästes varje föreställning av olika gäster.

Denna inspelning läses av Annica Gustafsson och är inspelad utan publik.